Scrum là gì? Tạo sao nên dùng Scrum?

Scrum là một phương pháp quản lý và phát triển sản phẩm theo mô hình Agile, tập trung vào sự linh hoạt, tối ưu hóa hiệu suất và tạo ra giá trị cho khách hàng. Scrum sử dụng một khung làm việc sắp xếp công việc thành các sprint ngắn, cung cấp khả năng kiểm soát và điều chỉnh linh hoạt trong quá trình phát triển. Nó tạo điều kiện cho sự hợp tác, trao quyền và sự tự tổ chức của nhóm làm việc. Scrum giúp tăng tốc độ phát triển, giảm rủi ro, cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của khách hàng. Cùng tuvanlaptop.info tìm hiểu ngay nhé!

Scrum là gì?

Scrum là một phương pháp quản lý và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin. Nó được sử dụng để tăng cường sự linh hoạt, tối ưu hóa hiệu suất và tạo ra giá trị cho khách hàng. Scrum hoạt động dựa trên nguyên tắc phân công công việc thành các sprint ngắn, sử dụng các cuộc họp hàng ngày, lập kế hoạch sprint và xem xét sprint để quản lý quá trình phát triển. Scrum tạo điều kiện cho sự hợp tác, trao quyền và sự tự tổ chức của nhóm làm việc, đồng thời giúp tăng tính linh hoạt, khả năng thích ứng và tạo sự phản hồi nhanh chóng trong quá trình phát triển sản phẩm.

scrum-la-gi

Trong mô hình Scrum, công việc được thực hiện bởi nhóm Scrum, gồm ba vai trò chính:

 • Product Owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Vai trò này đại diện cho khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng. Product Owner có trách nhiệm xác định và quản lý yêu cầu của sản phẩm, ưu tiên công việc và định hình mục tiêu của dự án. Họ là người có quyền đưa ra quyết định về việc gì sẽ được phát triển và khi nào sẽ được hoàn thành.
 • Scrum Master: Scrum Master là người đảm nhận vai trò lãnh đạo và hướng dẫn nhóm Scrum trong quá trình thực hiện. Scrum Master đảm bảo rằng quy trình Scrum được tuân thủ, giúp giải quyết các rào cản và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của nhóm. Họ cũng đảm nhận vai trò huấn luyện và tư vấn để nâng cao hiểu biết và kỹ năng của nhóm Scrum.
 • Development Team (Nhóm phát triển): Đây là nhóm các thành viên thực hiện công việc phát triển sản phẩm. Nhóm bao gồm các lập trình viên, nhà thiết kế, chuyên gia kiểm thử và các thành viên khác có nhiệm vụ cụ thể. Nhóm tự tổ chức và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc trong kế hoạch sprint, tuân thủ quy trình Scrum và đạt được mục tiêu đề ra.

Ba vai trò này hoạt động cùng nhau để đảm bảo quy trình phát triển hiệu quả, tạo sự phát triển liên tục và tạo ra sản phẩm có giá trị cao cho khách hàng.

scrum là gì

Mỗi vai trò trong mô hình Scrum đóng góp một phần quan trọng vào quá trình tạo ra sản phẩm:

 • Product Owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Vai trò này đảm nhận trách nhiệm xác định yêu cầu của sản phẩm, ưu tiên công việc và định hình mục tiêu. Product Owner là người có hiểu biết sâu về nhu cầu của khách hàng và thị trường. Qua việc tương tác với khách hàng và các bên liên quan, họ đưa ra quyết định chi tiết về tính năng, ưu tiên và giá trị của sản phẩm.
 • Scrum Master: Vai trò Scrum Master đảm bảo quy trình Scrum được tuân thủ và nhóm làm việc trong môi trường hiệu quả. Họ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, hướng dẫn và giúp đỡ nhóm Scrum để tận dụng tối đa tiềm năng và khả năng của nhóm. Scrum Master tạo điều kiện cho sự hợp tác và sự phát triển cá nhân của các thành viên trong nhóm.
 • Development Team (Nhóm phát triển): Nhóm phát triển là người thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm. Nhóm này làm việc tự tổ chức và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo kế hoạch sprint. Mỗi thành viên trong nhóm có trách nhiệm cụ thể và đóng góp vào việc phát triển sản phẩm. Sự hợp tác, tương tác và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên là rất quan trọng để đạt được mục tiêu sprint và tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Tổng hợp lại, ba vai trò này hoạt động cùng nhau để đảm bảo mọi khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm được quản lý và thực hiện một cách hiệu quả, từ việc xác định yêu cầu, quản lý quy trình và lãnh đạo nhóm phát triển. Sự hợp tác và đồng lòng giữa các vai trò này là cốt lõi để tạo ra sản phẩm thành công.

Trong mô hình Scrum, mỗi sprint sẽ bao gồm các sự kiện (events) quan trọng để đảm bảo cộng tác hiệu quả và đạt được mục tiêu chung. Các sự kiện này được thiết kế để tạo cơ hội cho việc giao tiếp, phản hồi và điều chỉnh trong quá trình phát triển sản phẩm. Bốn sự kiện quan trọng trong Scrum gồm:

 • Sprint Planning (Kế hoạch Sprint): Là cuộc họp diễn ra ở đầu mỗi sprint, trong đó nhóm Scrum xác định và lên kế hoạch cho các công việc cần thực hiện trong sprint tới. Cuộc họp này giúp đảm bảo rõ ràng về mục tiêu sprint và các công việc cần hoàn thành.
 • Daily Scrum (Họp hàng ngày): Là cuộc họp ngắn gọn diễn ra hàng ngày, trong đó các thành viên nhóm Scrum chia sẻ về công việc đã hoàn thành, công việc sẽ làm và các khó khăn gặp phải. Cuộc họp này giúp tăng sự đồng bộ và cập nhật thông tin giữa các thành viên trong nhóm.
 • Sprint Review (Đánh giá Sprint): Là cuộc họp diễn ra ở cuối mỗi sprint, trong đó nhóm Scrum trình bày những công việc đã hoàn thành trong sprint và thu được phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan. Cuộc họp này giúp đánh giá kết quả sprint và điều chỉnh nếu cần.
 • Sprint Retrospective (Tổng kết Sprint): Là cuộc họp diễn ra sau cuộc họp đánh giá sprint, trong đó nhóm Scrum tổng kết và đánh giá về quá trình làm việc trong sprint, nhằm cải thiện và tăng cường hiệu suất cho các sprint tiếp theo.

Các cuộc họp và sự kiện trong Scrum được thiết kế để tạo cơ hội cho sự giao tiếp, đồng bộ hóa và phản hồi liên tục, từ đó nâng cao khả năng cộng tác và đạt được mục tiêu chung của dự án.

Tại sao nên dùng Scrum?

Scrum là một phương pháp quản lý và phát triển dự án linh hoạt, nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển phần mềm và sản phẩm công nghệ. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Scrum:

 • Tăng tính linh hoạt: Scrum cho phép thay đổi và điều chỉnh yêu cầu và ưu tiên trong quá trình phát triển. Điều này giúp đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của khách hàng và thị trường.
 • Tăng khả năng cộng tác: Scrum tạo ra môi trường làm việc tập thể, khuyến khích sự hợp tác và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm. Sự liên tục trong giao tiếp và phản hồi giúp giải quyết vấn đề và thúc đẩy hiệu suất làm việc.
 • Tối ưu hóa giá trị sản phẩm: Scrum tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng thông qua việc ưu tiên và phân chia công việc theo sự cần thiết và ưu tiên của khách hàng.
 • Đảm bảo sự minh bạch: Scrum đặt mức độ minh bạch cao trong quá trình phát triển. Các thành viên trong nhóm có thể xem và đánh giá tiến trình công việc, giúp tăng sự hiểu biết và tương tác trong nhóm.
 • Tăng khả năng phản hồi: Scrum cung cấp các sự kiện và cơ chế cộng tác có cấu trúc, giúp nhóm nhanh chóng nhận phản hồi từ khách hàng và sẵn sàng điều chỉnh và cải thiện quy trình phát triển.
 • Tăng hiệu suất và giảm rủi ro: Scrum tập trung vào việc phân chia công việc thành các sprint ngắn hạn và tạo ra những mục tiêu rõ ràng. Điều này giúp tăng khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ và giảm rủi ro.

Tóm lại, việc sử dụng Scrum mang lại nhiều lợi ích cho quá trình phát triển dự án, bao gồm tính linh hoạt, tăng cường cộng tác, tối ưu hóa giá trị sản phẩm và tăng khả năng phản hồi. Scrum giúp tăng hiệu suất và giảm rủi ro trong quá trình phát triển, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và sáng tạo.

Kết luận

Scrum là một phương pháp quản lý và phát triển dự án linh hoạt, tập trung vào sự linh hoạt, cộng tác và tối ưu hóa giá trị sản phẩm. Việc sử dụng Scrum mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng tính linh hoạt, khả năng cộng tác, tối ưu hóa giá trị và đảm bảo sự minh bạch. Scrum cung cấp sự phản hồi nhanh chóng và khả năng thích ứng với thay đổi, giúp tăng hiệu suất và giảm rủi ro. Đặc biệt, Scrum tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo và tăng cường tinh thần đồng đội. Vì vậy, Scrum là một lựa chọn lý tưởng để quản lý và phát triển dự án hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post