Agile Testing là gì? Agile Testing cho người mới bắt đầu?

Agile Testing là một phương pháp kiểm thử linh hoạt và tương tác trong quá trình phát triển phần mềm theo phương thức Agile. Nó tập trung vào việc tích hợp kiểm thử sớm và liên tục trong quy trình phát triển. Đối với những người mới bắt đầu, Agile Testing cung cấp một cách tiếp cận thú vị để hiểu và tham gia vào quá trình kiểm thử. Nó khuyến khích sự tương tác và phản hồi nhanh chóng, giúp xây dựng sản phẩm phù hợp với yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Với Agile Testing, người mới có cơ hội tham gia vào quá trình kiểm thử và học hỏi từ kinh nghiệm thực tế trong một môi trường phát triển phần mềm nhanh chóng và linh hoạt. Cùng tuvanlaptop.info tìm hiểu ngay nhé!

Agile Testing là gì?

Tìm hiểu về Agile Testing là gì? Ưu và nhược điểm của Agile Testing

Agile Testing là một phương pháp kiểm thử phần mềm được áp dụng trong quy trình phát triển Agile. Agile Testing nhấn mạnh vào việc tích hợp kiểm thử vào quá trình phát triển liên tục, tạo điều kiện cho việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thay đổi.

Các đặc điểm chính của Agile Testing bao gồm:

 • Kiểm thử sớm: Agile Testing đề cao việc kiểm thử trong quá trình phát triển, bắt đầu từ giai đoạn sớm nhất để phát hiện và khắc phục các lỗi ngay từ đầu.
 • Kiểm thử liên tục: Agile Testing được thực hiện song song với việc phát triển, thông qua việc kiểm thử liên tục và phản hồi nhanh chóng từ các bên liên quan.
 • Tự tổ chức: Agile Testing khuyến khích sự tự tổ chức và đồng tình trong nhóm phát triển, với việc thực hiện kiểm thử bởi cả nhóm phát triển chứ không chỉ riêng bộ phận kiểm thử.
 • Đa kỹ năng: Agile Testing yêu cầu kiến thức và kỹ năng đa dạng, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kiểm thử, mà còn bao gồm các khía cạnh khác như phân tích, lập trình, và giao tiếp.

Agile Testing giúp cải thiện hiệu suất, tăng tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng phần mềm. Nó tạo điều kiện cho việc linh hoạt thay đổi, tăng cường sự tương tác và sự hợp tác trong nhóm phát triển để đạt được mục tiêu chung: cung cấp phần mềm có giá trị và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng.

Agile Testing và WaterFall Testing

Agile Testing và Waterfall Testing là hai phương pháp kiểm thử phần mềm khác nhau được sử dụng trong quy trình phát triển phần mềm.

Waterfall Testing (Kiểm thử theo mô hình Waterfall) là phương pháp kiểm thử tuần tự, được áp dụng trong quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Waterfall. Theo phương pháp này, các hoạt động phát triển và kiểm thử được thực hiện theo các giai đoạn tuần tự, bắt đầu từ phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. Các giai đoạn không được chồng chéo và chỉ diễn ra sau khi giai đoạn trước đã hoàn thành.

Agile Testing (Kiểm thử linh hoạt) là phương pháp kiểm thử được áp dụng trong quy trình phát triển Agile. Agile Testing nhấn mạnh vào việc tích hợp kiểm thử vào quá trình phát triển liên tục. Kiểm thử được thực hiện trong các sprint ngắn, trong đó các yêu cầu và ưu tiên có thể thay đổi theo thời gian. Agile Testing tập trung vào việc cung cấp phản hồi nhanh, tạo điều kiện cho việc kiểm thử liên tục và sự tương tác thường xuyên với khách hàng.

So sánh giữa Agile Testing và Waterfall Testing:

 • Thời gian và tiến độ: Waterfall Testing tuân theo một lịch trình tuần tự, trong khi Agile Testing linh hoạt và coi kiểm thử là một phần của quy trình phát triển liên tục.
 • Phản hồi và thay đổi: Agile Testing có thể phản ứng nhanh chóng với thay đổi yêu cầu và cung cấp phản hồi liên tục. Trong khi đó, Waterfall Testing không linh hoạt và khó thay đổi khi đã bắt đầu một giai đoạn.
 • Tương tác với khách hàng: Agile Testing đặt sự tương tác với khách hàng là ưu tiên, trong khi Waterfall Testing tập trung vào việc hoàn thành từng giai đoạn một trước khi tương tác với khách hàng.
 • Sự linh hoạt: Agile Testing linh hoạt và coi kiểm thử là một phần của quá trình phát triển. Trong khi đó, Waterfall Testing tuân theo một quy trình tuần tự và khó thay đổi.

Cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Lựa chọn giữa Agile Testing và Waterfall Testing phụ thuộc vào yêu cầu và môi trường phát triển cụ thể của dự án.

Nguyên tắc Agile Testing

Nguyên tắc Agile Testing là các nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong quá trình kiểm thử phần mềm theo phương pháp Agile. Các nguyên tắc này giúp định hình quy trình kiểm thử linh hoạt, tương tác và phản hồi nhanh chóng với yêu cầu thay đổi. Dưới đây là một số nguyên tắc Agile Testing quan trọng:

 • Sự tương tác và hợp tác: Nhóm kiểm thử cần tương tác và hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển và khách hàng để hiểu rõ yêu cầu, cung cấp phản hồi và thảo luận với nhau.
 • Kiểm thử sớm và liên tục: Kiểm thử nên được thực hiện sớm trong quá trình phát triển và tiếp tục thực hiện liên tục qua các sprint hoặc vòng lặp ngắn để phát hiện lỗi sớm và cải thiện chất lượng phần mềm.
 • Tự tổ chức và tự động hóa: Nhóm kiểm thử nên tự tổ chức công việc của mình và tận dụng các công cụ tự động hóa để tăng tốc độ và hiệu quả của quy trình kiểm thử.
 • Phản hồi nhanh và thích ứng: Nhóm kiểm thử cần phản hồi nhanh chóng với yêu cầu thay đổi và điều chỉnh chiến lược kiểm thử theo tình hình thực tế của dự án.
 • Đánh giá liên tục và cải thiện: Nhóm kiểm thử nên thường xuyên đánh giá, đo lường và cải thiện quy trình kiểm thử để đảm bảo chất lượng phần mềm ngày càng tốt hơn.
 • Kiểm thử toàn diện: Kiểm thử không chỉ tập trung vào việc xác nhận tính đúng đắn của phần mềm, mà còn kiểm tra tính năng, hiệu suất, bảo mật và khả năng sử dụng của sản phẩm.
 • Phân chia công việc và ưu tiên: Các công việc kiểm thử nên được phân chia và ưu tiên dựa trên giá trị và mức độ quan trọng của tính năng hoặc yêu cầu.

Các nguyên tắc Agile Testing này giúp tạo ra một quy trình kiểm thử linh hoạt, nhạy bén và tương tác trong quá trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile.

Phương pháp Agile Testing

Phương pháp Agile Testing là một quy trình kiểm thử phần mềm linh hoạt và tương tác, được áp dụng trong quá trình phát triển theo phương pháp Agile. Đây là một phương pháp tiếp cận kiểm thử linh hoạt, nhằm đảm bảo rằng kiểm thử được tích hợp sâu vào quá trình phát triển và có khả năng thích ứng nhanh chóng với các yêu cầu thay đổi.

Phương pháp Agile Testing bao gồm các hoạt động kiểm thử như lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế ca kiểm thử, thực hiện kiểm thử, đánh giá kết quả kiểm thử và cải thiện quy trình kiểm thử. Quy trình này diễn ra song song với quá trình phát triển, trong các sprint hoặc vòng lặp ngắn, và được thực hiện bởi một nhóm kiểm thử tích cực tham gia vào quá trình phát triển.

Phương pháp Agile Testing đặc trưng bởi việc tập trung vào việc kiểm thử liên tục, phản hồi nhanh chóng, tương tác với các thành viên khác trong nhóm phát triển, và sự linh hoạt trong việc điều chỉnh và thích ứng với yêu cầu thay đổi. Nó giúp tăng cường chất lượng phần mềm, giảm thiểu rủi ro và nhanh chóng phát hiện và sửa lỗi trong quá trình phát triển.

Qua phương pháp Agile Testing, nhóm kiểm thử có thể đảm bảo rằng phần mềm được kiểm thử liên tục và đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng, tạo ra sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng được nhu cầu thay đổi nhanh chóng trên thị trường.

Phát triển hướng hành vi (BDD)

Phát triển hướng hành vi (Behavior-Driven Development – BDD) là một phương pháp tiếp cận phát triển phần mềm tập trung vào việc xác định và mô tả hành vi của hệ thống từ góc nhìn người sử dụng. BDD tập trung vào việc hiểu rõ yêu cầu của khách hàng và xây dựng các ca kiểm thử dựa trên hành vi dự kiến của hệ thống.

BDD sử dụng một ngôn ngữ gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên để mô tả các kịch bản hành vi. Các kịch bản này được biểu diễn dưới dạng câu chuyện (user story) và được viết bằng cú pháp đơn giản, dễ hiểu cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả nhóm phát triển và khách hàng.

Các kịch bản BDD giúp tạo ra một sự đồng nhất trong việc hiểu và đánh giá yêu cầu hệ thống, đồng thời tạo ra các ca kiểm thử tự động để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động theo đúng các hành vi dự kiến. BDD cũng tạo ra một giao tiếp chặt chẽ giữa các bên liên quan, giúp tăng cường sự hiểu biết chung và tạo ra sự đồng thuận về hành vi của hệ thống.

Phát triển hướng hành vi không chỉ tập trung vào việc kiểm thử phần mềm, mà còn thúc đẩy sự hiểu rõ yêu cầu và tương tác sâu hơn giữa các thành viên trong nhóm phát triển. Điều này giúp tạo ra phần mềm có tính ổn định, đáng tin cậy và đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

Phát triển hướng kiểm thử tiếp nhận (ATDD)

Phát triển hướng kiểm thử tiếp nhận (Acceptance Test-Driven Development – ATDD) là một phương pháp tiếp cận trong phát triển phần mềm, trong đó việc xác định các ca kiểm thử được coi là cơ sở cho việc xây dựng và phát triển sản phẩm. ATDD tập trung vào việc xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống từ quan điểm của người dùng cuối.

ATDD bao gồm sự tham gia chặt chẽ của các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhóm phát triển và nhóm kiểm thử. Quá trình ATDD bắt đầu bằng việc xác định các ca kiểm thử chấp nhận (acceptance tests) dựa trên các yêu cầu của khách hàng. Các ca kiểm thử này được xác định bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và được viết bởi cả khách hàng và nhóm phát triển.

ATDD đảm bảo rằng tất cả các bên đều có hiểu biết rõ về yêu cầu và mong đợi về hệ thống. Các ca kiểm thử chấp nhận sau đó được sử dụng như một tài liệu tham chiếu cho việc phát triển và kiểm thử. Nhóm phát triển sẽ xây dựng các bài kiểm tra tự động để đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng đã được xác định.

Phát triển hướng kiểm thử tiếp nhận giúp đảm bảo rằng hệ thống được phát triển dựa trên yêu cầu của khách hàng và giúp tạo ra một quy trình phát triển chặt chẽ và linh hoạt. Nó đảm bảo rằng phần mềm được xây dựng theo đúng yêu cầu và giúp tăng cường sự tin cậy và chất lượng của sản phẩm.

Thử nghiệm thăm dò

Thử nghiệm thăm dò (Exploratory Testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó người kiểm thử khám phá và khám phá các tính năng, chức năng và lỗi tiềm ẩn của hệ thống một cách tự do và linh hoạt. Thay vì tuân theo một kịch bản kiểm thử cụ thể, người kiểm thử sẽ dựa vào sự hiểu biết của mình về hệ thống để tìm kiếm lỗi và kiểm tra tính năng.

Thử nghiệm thăm dò cho phép người kiểm thử tập trung vào việc khám phá các kịch bản không được dự đoán trước và tìm kiếm lỗi mà các phương pháp kiểm thử khác có thể bỏ qua. Người kiểm thử có thể áp dụng các kỹ thuật kiểm thử như kiểm thử dựa trên biểu đồ, kiểm thử giao diện người dùng, kiểm thử xâm nhập và nhiều phương pháp khác để tìm hiểu và đánh giá hệ thống.

Thử nghiệm thăm dò có ưu điểm là linh hoạt, cho phép người kiểm thử tìm ra các lỗi tiềm ẩn mà không bị ràng buộc bởi các kịch bản kiểm thử cụ thể. Nó cũng cho phép người kiểm thử tạo ra các kịch bản kiểm thử mới và điều chỉnh chiến lược kiểm thử dựa trên những phát hiện mới.

Tuy nhiên, thử nghiệm thăm dò cũng có nhược điểm là khó kiểm soát tiến độ kiểm thử và việc đánh giá mức độ kiểm thử hoàn thiện. Nếu không có kế hoạch và quản lý tốt, thử nghiệm thăm dò có thể dẫn đến việc bỏ sót các kịch bản kiểm thử quan trọng và không đạt được mức độ đáng tin cậy mong muốn.

Tóm lại, thử nghiệm thăm dò là một phương pháp kiểm thử linh hoạt và sáng tạo, giúp người kiểm thử khám phá và tìm hiểu hệ thống một cách toàn diện. Tuy nhiên, việc sử dụng thử nghiệm thăm dò cần được kết hợp với kế hoạch và quản lý kiểm thử để đảm bảo hiệu quả và đáng tin cậy của quá trình kiểm thử.

Ưu điểm của Agile Testing

Có nhiều ưu điểm của Agile Testing, bao gồm:

 • Phản hồi nhanh: Agile Testing giúp tăng cường phản hồi nhanh giữa các thành viên trong nhóm phát triển và kiểm thử. Qua việc liên tục kiểm tra, đánh giá và phản hồi, các vấn đề có thể được phát hiện và giải quyết kịp thời, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Tăng tính linh hoạt: Agile Testing cho phép thay đổi và thích ứng nhanh chóng với yêu cầu và điều kiện mới. Nhóm kiểm thử có thể thích ứng với sự thay đổi bằng cách tập trung vào các kỹ thuật kiểm thử linh hoạt, giúp đảm bảo rằng sản phẩm được kiểm tra theo cách hiệu quả nhất.
 • Tăng sự tương tác và sáng tạo: Agile Testing khuyến khích sự tương tác và sáng tạo giữa các thành viên trong nhóm. Nhóm kiểm thử có thể tham gia vào việc xác định yêu cầu, lập kế hoạch kiểm thử và đưa ra các giải pháp kiểm thử sáng tạo để tối ưu hóa quá trình kiểm thử.
 • Tăng khả năng đáp ứng yêu cầu thay đổi: Agile Testing giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng và thị trường. Việc kiểm thử liên tục và kiểm thử tích hợp giúp đảm bảo rằng các thay đổi và cải tiến có thể được triển khai một cách nhanh chóng và an toàn.
 • Tăng tính tương tác với khách hàng: Agile Testing đặt khách hàng ở trung tâm của quá trình phát triển và kiểm thử. Việc liên tục thu thập phản hồi từ khách hàng giúp cải thiện sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất.

Tổng thể, Agile Testing giúp cải thiện quá trình kiểm thử bằng cách tăng tính linh hoạt, tăng sự tương tác và sáng tạo, đảm bảo phản hồi nhanh và tăng khả năng đáp ứng yêu cầu thay đổi. Điều này giúp tăng cường chất lượng sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng và sự thành công của dự án.

Kế hoạch Agile Testing

Kế hoạch Agile Testing là quá trình lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động kiểm thử trong môi trường phát triển Agile. Dưới đây là các bước cơ bản để xây dựng kế hoạch Agile Testing:

 • Xác định phạm vi kiểm thử: Định rõ phạm vi kiểm thử, bao gồm các chức năng, tính năng và yêu cầu cần được kiểm thử. Điều này giúp xác định tài nguyên, thời gian và quy trình cần thiết.
 • Ưu tiên kiểm thử: Xác định các ưu tiên kiểm thử dựa trên mức độ quan trọng và ảnh hưởng của các chức năng. Điều này giúp tập trung kiểm thử vào những phần quan trọng nhất của sản phẩm.
 • Xác định kỹ thuật kiểm thử: Chọn phương pháp và kỹ thuật kiểm thử phù hợp với sản phẩm và yêu cầu của dự án Agile. Điều này có thể bao gồm kiểm thử tự động, kiểm thử liên tục và các phương pháp kiểm thử khác.
 • Phân công và phối hợp công việc: Phân công nhiệm vụ kiểm thử cho các thành viên trong nhóm. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên để đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm thử.
 • Định lượng tài nguyên: Xác định tài nguyên cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch kiểm thử. Bao gồm cả tài nguyên nhân lực và tài nguyên công nghệ (phần mềm, phần cứng, môi trường kiểm thử, vv.).
 • Thiết lập quy trình kiểm thử: Xác định các bước cần thiết trong quy trình kiểm thử Agile, bao gồm việc thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả, báo cáo và giám sát tiến độ kiểm thử.
 • Lập lịch kiểm thử: Xác định thời gian và chu kỳ kiểm thử. Đảm bảo rằng kiểm thử được tích hợp liên tục trong quá trình phát triển và có thể thích ứng với các yêu cầu thay đổi.
 • Đánh giá và cải tiến: Theo dõi quá trình kiểm thử, đánh giá kết quả và học hỏi từ các chu kỳ kiểm thử trước đó. Áp dụng các cải tiến để tăng cường hiệu quả và chất lượng kiểm thử.

Kế hoạch Agile Testing là một công cụ quan trọng giúp đảm bảo rằng việc kiểm thử được tích hợp một cách liên tục và hiệu quả trong quá trình phát triển Agile. Nó giúp đảm bảo chất lượng và sự thành công của sản phẩm.

Vòng đời kiểm tra Agile

Vòng đời kiểm tra Agile là một quy trình liên tục và lặp lại trong quá trình phát triển Agile. Nó bao gồm các giai đoạn sau:

 • Xác định yêu cầu kiểm thử: Ở giai đoạn này, các yêu cầu kiểm thử được xác định từ user stories hoặc backlog items. Các yêu cầu này sẽ được sử dụng để lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử.
 • Lập kế hoạch kiểm thử: Giai đoạn này liên quan đến việc xác định phạm vi, thời gian, tài nguyên và phương pháp kiểm thử cho các yêu cầu đã được xác định. Kế hoạch kiểm thử được tạo ra để đảm bảo rằng kiểm thử được thực hiện một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
 • Thực hiện kiểm thử: Trong giai đoạn này, các hoạt động kiểm thử được thực hiện dựa trên kế hoạch đã được xác định. Các kỹ thuật kiểm thử được áp dụng để kiểm tra các chức năng, tính năng và yêu cầu đã được định nghĩa.
 • Ghi nhận kết quả kiểm thử: Kết quả kiểm thử được ghi lại và đánh giá. Lỗi và vấn đề phát sinh được ghi nhận và báo cáo để có thể sửa chữa và cải thiện sản phẩm.
 • Đánh giá và cải tiến: Dựa trên kết quả kiểm thử và thông tin phản hồi, quá trình kiểm thử được đánh giá để cải tiến và tăng cường hiệu quả của các chu kỳ kiểm thử tiếp theo.

Vòng đời kiểm tra Agile là một quy trình linh hoạt, cho phép kiểm thử được tích hợp và thực hiện trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Nó giúp đảm bảo rằng kiểm thử được thực hiện một cách liên tục, hiệu quả và phù hợp với sự thay đổi trong yêu cầu và môi trường phát triển.

agile testing

Kết luận

Agile Testing là một phương pháp kiểm thử linh hoạt và liên tục trong quá trình phát triển Agile. Nó nhấn mạnh sự tương tác và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm phát triển để đạt được chất lượng cao và sự linh hoạt trong việc thích ứng với thay đổi. Đối với người mới bắt đầu, Agile Testing đòi hỏi khả năng linh hoạt, khả năng làm việc nhóm và sự thích ứng nhanh chóng. Qua việc tham gia vào quy trình Agile Testing, người mới có thể học hỏi, phát triển kỹ năng và đóng góp vào sự thành công của dự án phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post